sala
Solaris
sala
Nostromo

pokaz etiud filmowych – konkurs „Co w trawie piszczy”

Kraj, rok:
, 2016
Czas trwania:
90 min.
Wydarzenie archiwalne
Opis
Zapraszamy na finał konkursu na etiudę filmową, której tematyka poświęcona była bioróżnorodności biologicznej województwa śląskiego.

Konkurs został zealizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej 'Co w trawie piszczy?'

Kampania "Co w trawie piszczy, czyli o lokalnej bioróżnorodności” organizowana jest we współpracy trzech dużych europejskich organizacji przyrodniczych i naukowych: Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ogrodów Botanicznych (BGCI) i Europejskiej Sieci Centrów Nauki i Muzeów (Ecsite). Celem Kampanii jest pomoc społecznościom europejskim w bliższym poznaniu rodzimych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w określonych ekosystemach, co może mieć znaczący wpływ na ochronę naszego kontynentu przed utratą różnorodności biologicznej i inwazją obcych gatunków.

Pokaz zwycięskich etiud, a tym samym finał konkursu – odbędzie się w środę  19 lipca 2017 o godz. 18.00 w Kinie Kosmos

Przewidywany czas trwania pokazu filmów wraz z podsumowaniem konkursu to 90 min.

Informujemy, że uczestnicy konkursu, jak również przedstawiciele Organizatora i Współorganizatorów konkursu mają prawo do bezpłatnego udziału w pokazie etiud w kinie Kosmos.
Możliwy jest także udział innych, niezwiązanych bezpośrednio z konkursem osób (wejściówki do nabycia w kasie kina w cenie 1 zł)