Książki

W holu kina wystawiony jest regał z książkami możliwymi do zakupu w kasie kina. To nasza mikroksięgarnia, stale poszerzająca się oferta najlepszych książek o kinie, sztuce i Śląsku, poszerzona o wszystkie dotychczasowe wydawnictwa Filmoteki Śląskiej.

Regał znajduje się tuż obok Galerii przed seansem i stale obecnych tam wystaw, w której książki można przeglądać.

Kultura filmowa prowincji Górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie
Urszula Biel

Książka stanowi kontynuację pierwszej monografii autorki, dotyczącej kinematografii województwa śląskiego w latach 1918-1939. Obszarem obecnych badań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Pracę oparto na szerokich kwerendach archiwalnych.

Na tle kontekstów historycznych (Niemiec, Górnego Śląska, kinematografii weimarskiej, hitlerowskiej, a także europejskiej i światowej) przyglądamy się lokalnej dynamice rozwoju omawianej dziedziny. W jej głównym polu widzenia są tutejsze kina, ich właściciele oraz menadżerowie. Równie ważne okazały się zachowania publiczności, będącej ważnym ogniwem zachodzących zmian.

W dotychczasowych badaniach nad historią Górnego Śląska dominowała kategoria relacji polsko-niemieckich. Nie zapominając o nich, autorka daje prymat fenomenowi kultury popularnej. W omawianym okresie jej najważniejszą gałęzią stał się film, który przeobraził lokalne społeczności, zdemokratyzował ich sposób uczestnictwa w kulturze oraz urównouprawnił formy spędzania wolnego czasu.

cena: 69 zł

Głusza
red. Dagmara Stanosz

Dziesięciu autorów – Głuchych i słyszących – odnosi się w swoich artykułach do problematyki komunikacji, kultury i sztuki Głuchych, języków migowych, a także eksperymentalnych form zapisu. 

„Głusza” powstała z potrzeby opowiedzenia o nieoczywistościach komunikacji i inspiracji językiem przestrzenno-wizualnym. Dziesięciu autorów – Głuchych i słyszących – odnosi się w swoich artykułach do problematyki komunikacji, kultury i sztuki Głuchych, języków migowych, a także eksperymentalnych form zapisu. Jest to pierwsza publikacja, w której teksty popularnonaukowe dostępne są w wersjach migowych, a projekt graficzny odzwierciedla dialog między światem dźwięku i ciszy, wizualizacją znaku w rysunku i w ruchu, zapisem w formie druku i w formie wideo. Publikacja w wersji migowej dostępna na stronie Muzeum Śląskiego w zakładce Projekty/Głusza/Publikacje /link/

Do publikacji dołączona jest specjalna folia, która pozwala animować obraz dłoni, znajdujący się na przedzie i tyle okładki. Aby uzyskać efekt animacji, wystarczy przyłożyć folię do okładki i przesuwać ją w różnych kierunkach.

cena: 95 zł (sprzedaż książki do 15.12.2023)

Klaudia Wysiadecka
Maluj migiem

Chcesz zostać artystą? A może projektantem? Albo chcesz tylko pobawić się w malowanie? Nic nie stoi na przeszkodzie! Ta książeczka została stworzona z myślą o Tobie, bo w każdym z nas drzemie dusza artysty.

Chcielibyśmy, ale dzieci mogły poznać sztukę Głuchych i spróbować nauki języka migowego. W słowniku znaleźć można nowe słowa, dzięki którym dzieci poznają pojęcia związane z kultura,a Głuchych, a odkrywanie obrazów Nancy Rourke połączone jest z zabawą językiem migowym i działaniami plastycznymi.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Do pomigania!

cena: 49 zł (sprzedaż książki do 15.12.2023)

László Moholy-Nagy
Malarstwo. Fotografia. Film

Książka Lászla Moholya-Nagya (1895–1946), artysty i teoretyka związanego z wczesnym Bauhausem, zainaugurowała w 1925 roku serię Bauhausbücher. Publikacja stanowi kanon myśli estetycznej europejskiego modernizmu. Poświęcona różnorakim aspektom kształtowania optycznego: malarstwu, fotografii, filmowi, typografii. Sama w sobie jest interesującym dokumentem nowoczesnego layoutu wypracowanego w obrębie Bauhausu (w czym Moholy-Nagy miał swój znaczny udział). „Malarstwo, fotografia, film” to z jednej strony fascynujące źródło teoretycznego namysłu autora nad stanem kultury wizualnej pierwszych dekad XX wieku. Z drugiej –  dokument pionierskiego wkładu artysty w rozwój strategii artystycznych, sprzyjających reorientacji sztuk plastycznych w stronę świetlnego designu. Lejtmotywem zespalającym ze sobą pozycje teoretyka i praktyka jest bowiem światło jako naczelne tworzywo optycznego designu.

Bogato ilustrowana  monografia bauhausowca jest dziś słusznie uważana za przykład pracy o fundamentalnym wkładzie w dwudziestowieczną kulturę widzialności. Dziś może jeszcze bardziej aktualna ze względu na intermedialny charakter współczesnej kultury.

Polska edycja monografii w przekładzie Małgorzaty Leyko (oparta na drugim, lekko zmienionym wydaniu książki z 1927 roku) nawiązuje do tradycji bauhausowskiego layoutu, będąc pierwszą na naszym rynku pozycją z serii Bauhausbücher.

cena: 35 zł (sprzedaż książki do 15.12.2023)

Agata Tecl-Szubert
W stronę niemożliwego. Zespół filmowy „Silesia” 1972-1983

O marzeniach Kazimierza Kutza o „śląskim Hollywood”. O tym, co łączy Jerzego Hoffmana, Andrzeja Barańskiego i Juliana Antonisza. Gdzie swoje aktorskie przygody rozpoczynali Zbigniew Zamachowski i Arkadiusz Jakubik i dlaczego to na Śląsku, w dobie kryzysu, powstały najbardziej kasowe polskie filmy?

cena: 65 zł

Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej
książkę można zakupić również online na stronie filmowa.net

Made in Hong Kong. Kino czasu przemian
red. Jagoda Murczyńska

Nowe kino w Hongkongu oddycha rytmem politycznych przemian. W brawurowych filmach akcji, w familijnych komediach, w świadomym kinie autorskim pobrzmiewają napięcia i niepokoje mieszkańców tego państwa z terminem ważności, stojącego od lat przed perspektywą połączenia z chińskim Wielkim Bratem, a zarazem doświadczającego korzyści i problemów nowoczesnego kapitalizmu.
Zebrane w niniejszym tomie głosy krytyków, filmoznawców i ludzi bezpośrednio związanych z branżą filmową przyjrzeć się z wielu perspektyw kinu z okresu burzliwych przemian, zapoczątkowanych podpisaniem w 1984 roku deklaracji o przekazaniu brytyjskiej kolonii Chinom. Autorzy prezentują dorobek wybitnych reżyserów i reżyserek, odkrywają mniej znane oblicza hongkońskiego kina gatunkowego, analizują kulisy produkcji, tworząc w ten sposób wielowątkową opowieść o żywotnej, zaskakującej i pełnej kontrastów kulturze filmowej Hongkongu.
Publikacja pod redakcją Jagody Murczyńskiej. Książka ukazała się dzięki współpracy z Fundacją Sztuki Arteria z okazji 13. Azjatyckiego Festiwalu Filmowego Pięć Smaków (2019).

cena: 35 zł (sprzedaż książki do 31.12.2023)

Natalia Gruenpeter
A jak Araki

Zbiór szkiców poświęconych wybranym motywom twórczości Gregga Arakiego, niezależnego amerykańskiego filmowca, jednego z czołowych twórców New Queer Cinema. Na książkę składają się 24 krótkie teksty inspirowane słowami kluczami ułożonymi w alfabetycznej kolejności. Idea jest przewrotna – choć sugerować może porządek, w istocie ma w sobie coś anarchistycznego.

cena: 37 zł

Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej
książkę można zakupić również online na stronie filmowa.net

Małgorzata Cekiera
Kinotki. Notatnik filmowy

„KINOTKI” to skierowany do dzieci i młodzieży notatnik filmowy – wyjątkowy w swojej formie przewodnik po osobistej mapie kina. Nawiązując do popularnych wśród tej grupy wiekowej notatników i dzienników do samodzielnego uzupełniania, „KINOTKI” pozwalają na notowanie, kreślenie, czytanie, projektowanie, eksperymentowanie, zbieranie kinowych doświadczeń i opisywanie emocji – innymi słowy: odkrywanie tajemnic kina przez młodych widzów. Na blisko stu stronach znalazły się zadania, gry, ciekawostki filmowe, a przede wszystkim mnóstwo miejsca na własne przemyślenia i wrażenia ze spotkań z kinem, dzięki czemu „KINOTKI” są zarówno inspirującym placem intelektualnych zabaw, jak i kreatywnym pamiętnikiem, który pomaga młodym ludziom odkryć i zrozumieć świat filmu.

cena: 24,99 zł

Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej
książkę można zakupić również online na stronie filmowa.net

Derek Jarman
Chroma. Księga kolorów

Pierwsza książka Dereka Jarmana przetłumaczona na język polski. Reżyser Caravaggia proponuje kolorową antropologię kultury, która w założeniach jest tyleż prosta, co rewolucyjna. Spojrzenie na świat przez pryzmat barw przynosi zaskakujące odkrycia, wychodzące daleko poza horyzont historii sztuki. Kolor jest bowiem jednym z najintensywniejszych bodźców, oddziałujących nie tylko na wzrok – może on posiadać fakturę, zapach, temperaturę i wielką polityczną moc. Jednocześnie jest faktorem szalenie zdradliwym i nietrwałym. Fascynujące tropy, które Jarman zostawia, są jednocześnie pełne pułapek. Autor często sam to sygnalizuje, a kluczowa teza wywodu autora brzmi: „kolor kłamie”.

cena: 48 zł

Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej
książkę można zakupić również online na stronie filmowa.net

Jacek Rokosz
Nadzy i rozszarpani. Amerykańska eksploatacja filmowa 1960–1980

Książka „Nadzy i rozszarpani”, druga część „Straconych dusz” (2017), to po prostu pozycja fenomenalna. Autor nieukrywaną pasję do filmów klasy „B” i „C” przekuwa we wnikliwe studium eksploatacji filmowej, zjawiska przez lata ignorowanego przez polskie środowisko badaczy kina, a przecież (jak widać z perspektywy kinematografii współczesnej) wprost kluczowego dla zrozumienia aktywności filmowej nie tylko twórców kina hollywoodzkiego. Aktywności, dodajmy, traktowanej jako socjologiczny, czy nawet bardziej, antropologiczny, przyczynek do analizy indywidualnych i zbiorowych procesów zachodzących w łonie amerykańskiego społeczeństwa w XX wieku — wieku kina. — dr hab. Piotr Kletowski, prof. UJ Filmoznawca, kulturoznawca

cena: 55 zł (sprzedaż książki do 31.12.2022)

Andrzej Tuziak
Łowca androidów. Słowa i obrazy

„Łowca androidów. Słowa i obrazy” jest z kilku względów pozycją niezbędną w biblioteczce każdego, kto fascynuje się filmem Ridleya Scotta. Nie jest to dysertacja teoretyczna, ale analiza pokazująca znaczenie takich, a nie innych decyzji scenariuszowych. Przedstawiono w niej proces powstawania scenariusza „Łowcy”, który okazuje się co najmniej tak bardzo filmowy jak sam film.

cena: 35 zł

Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej
książkę można zakupić również online na stronie filmowa.net

Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą
red. Andrzej Gwóźdź

Książka poświęcona aktorce urodzonej w 1943 roku w Chorzowie, która w wieku dwóch lat opuściła wraz z matką Śląsk.Wpołowie lat 60. spotkała Rainera Fassbindera – enfant terrible kina niemieckiego. Przez wiele lat znajdowała się w ścisłym trzonie jego grupy aktorskiej. Książka pod redakcją prof. Andrzeja Gwoździa to dziewięć spotkań, które dają poczucie obcowania z osobowością jedyną w swoim rodzaju, pełną.

cena: 25 zł

Wydawnictwo Filmoteki Śląskiej
książkę można zakupić również online na stronie filmowa.net

Tomasz Rabsztyn
W Koloseum. O Tomie Waitsie

Historia Toma Waitsa pełna jest wzlotów i upadków, arcydzieł i przełomowych, wybitnych utworów z jednej strony, chybionych, nieudanych projektów z drugiej; płyt oraz filmów z punktu widzenia recenzenckiego, krytycznego czasem po prostu dobrych, czasem złych, a czasem może i brzydkich – lecz z perspektywy szerszej, kulturoznawczej, tak czy inaczej zawsze chyba mówiących coś ważnego, tym samym zaś wartych obejrzenia bądź przesłuchania. Nie tylko bowiem – jak przekonuje nas sam Tom Waits – „piękne melodie opowiadają okropne historie”, bywa i na odwrót: okropnym melodiom mogą towarzyszyć piękne historie.

cena: 30 zł (sprzedaż książki do 31.12.2022)