sala
Solaris
sala
Nostromo
UPS...

W wybranym dniu brak seansów w tej sali.

Bauhaus i miasto przyszłości. Spotkanie z książką „Malarstwo, fotografia, film” Lászla Moholya-Nagya

Ein Lichtspiel, schwarz-weiss-grau, Großstadt-Zigeuner, The new architecture and the London Zoo

Kraj, rok:
Republika Weimarska, ZSRR, Wielka Brytania, 1930
Reżyseria:
Lászlo Moholy‐Nagy
Producent:
László Moholy-Nagy
Czas trwania:
90 min.
Wydarzenie archiwalne
Opis

Bauhaus i miasto przyszłości. Spotkanie z książką „Malarstwo, fotografia, film” Lászla Moholya-Nagya

W czwartek, 2 czerwca, wraz z katowicką ASP zapraszamy do Kina Kosmos na wydarzenie wokół reedycji pozycji „Malarstwo, fotografia, film” autorstwa Lászla Moholya‐Nagya. O publikacji porozmawiają zaproszeni goście: dr Zofia Oslislo-Piekarska, autorka layoutu książki oraz prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, filmoznawca, teoretyk kina. Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz trzech filmów w reżyserii Lászla Moholya‐Nagya: „Gra świetlna: czarne, białe, szare”, „Cygan wielkiego miasta” oraz „Nowa architektura i londyńskie zoo”. Wydarzenie zapowiada tegoroczną odsłonę cyklu FILM I MIASTO vol. 4, która rozpocznie się pod koniec czerwca.

Książka Lászla Moholya-Nagya (1895–1946), węgierskiego artysty i teoretyka związanego z wczesnym Bauhausem, a także fotografa, pioniera teorii kina i reżysera filmów eksperymentalnych, zainaugurowała w 1925 roku serię Bauhausbücher. Publikacja stanowi kanon myśli estetycznej europejskiego modernizmu. Poświęcona różnorakim aspektom kształtowania optycznego: malarstwu, fotografii, filmowi, typografii. Sama w sobie jest interesującym dokumentem nowoczesnego layoutu wypracowanego w obrębie Bauhausu (w czym Moholy-Nagy miał swój znaczny udział). „Malarstwo, fotografia, film” to z jednej strony fascynujące źródło teoretycznego namysłu autora nad stanem kultury wizualnej pierwszych dekad XX wieku. Z drugiej – dokument pionierskiego wkładu artysty w rozwój strategii artystycznych, sprzyjających reorientacji sztuk plastycznych w stronę świetlnego designu. Lejtmotywem zespalającym ze sobą pozycje teoretyka i praktyka jest bowiem światło jako naczelne tworzywo optycznego designu.

Bogato ilustrowana monografia bauhausowca jest dziś słusznie uważana za przykład pracy o fundamentalnym wkładzie w dwudziestowieczną kulturę widzialności. Dziś może jeszcze bardziej aktualna ze względu na intermedialny charakter współczesnej kultury.

Polską edycję monografii wydała katowicka Akademia Sztuk Pięknych w przekładzie Małgorzaty Leyko (oparta na drugim, lekko zmienionym wydaniu książki z 1927 roku), ze wstępem Andrzeja Gwoździa i posłowiem Irmy Koziny. Layout, zaprojektowany przez Zofię Oslislo-Piekarską nawiązuje do tradycji bauhausowskich. Publikacja jest pierwszą na naszym rynku pozycją z serii Bauhausbücher.
 
2 czerwca | czwartek | 19.00 | Kino Kosmos
Spotkanie z dr Zofią Oslislo-Piekarską oraz prof. dr. hab. Andrzejem Gwoździem prowadzone przez kierowniczkę Kina Kosmos dr Małgorzatę Cekierę.

Pokaz filmów w reżyserii Lászla Moholya‐Nagya:
„Gra świetlna: czarne, białe, szare” | Niemcy, ZSRR | 1930 | 6 min
„Cyganie wielkiego miasta” | Niemcy | 1932 | 11 min
„Nowa architektura i londyńskie zoo” | Wielka Brytania | 1936 | 16 min
 
Bilety na wydarzenie: 13

Fotosy