sala
Solaris
sala
Nostromo
UPS...

W wybranym dniu brak seansów w tej sali.

40 lat Śląskiego Towarzystwa Filmowego | SPOTKANIE z red. Stanisławem Janickim i prof. Andrzejem Gwoździem

40 lat Śląskiego Towarzystwa Filmowego

Kraj, rok:
Polska,
Czas trwania:
60 min.
Wydarzenie archiwalne
Opis

16.06.2021 | ŚR | 18:00
Kino Kosmos

Zapraszamy na obchody 40.rocznicy utworzenia Śląskiego Towarzystwa Filmowego założonego w maju 1981 roku przez grupę górnośląskich społeczników na fali przełomu sierpniowego.

 
wspomnienia| relacje prasowe | materiały filmowe | wernisaż wystawy: Z albumu ŚTF

Goście specjalni: red. Stanisław Janicki, prof. Andrzej Gwóźdź, członkowie i sympatycy ŚTF

Prowadzenie: Urszula Biel, prezeska ŚTF

Filmy:

Filmowe towarzystwo -  autor Jolanta Patyna (1998)

Z dziejów kina na Górnym Śląsku - autorzy: A. Chwalba, M. Bebło (relacja z konferencji na 100-lecie kina, 1995)

materiały archiwalne dotyczące 20.rocznicy istnienia ŚTF oraz powstania Filmoteki Śląskiej

 
Śląskie Towarzystwo Filmowe od początku istnienia było organizacją unikatową w skali kraju, mającą na celu integrowanie środowiska filmowego regionu Górnego Śląska, tworzenie przestrzeni do działania dla wszystkich miłośników kina, krytyków filmowych, dziennikarzy, a także filmowców profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych. Towarzystwo miało wypełnić lukę po przeniesionym do Warszawy Zespole Filmowym „Silesia”.

Pierwszym, wieloletnim prezesem ŚTF był Kazimierz Kutz (1981-1988, potem prezes honorowy), następnie Jan F. Lewandowski (1988-1991), Edward Kabiesz (1991-1997), Wojciech Sarnowicz (1997-2004), prof. Andrzej Gwóźdź (2004-2016). Od 2016 roku funkcję tę pełni dr Urszula Biel.

Historia działalności ŚTF zawiera różne fazy, adekwatne do zmian jakie zachodziły w Polsce.

Po okresie zawiązania się stowarzyszenia, nastąpiło czasowe zawieszenie wymuszone stanem wojennym. Od 1983 roku rozwinięcie aktywności stało się możliwe dzięki własnej siedzibie, mieszczącej się przy ul. Szafranka 9 w Katowicach. Prowadzony w niej Klub Filmowca zasłynął z organizowania ambitnych przeglądów filmowych i wyświetlania tytułów niedostępnych w ówczesnych kinach.

Program ŚTF był realizowany także przez prowadzenie kawiarni filmowej, biblioteki, dbanie o dokumentację filmową, organizowanie premier i spotkań z twórcami, współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami filmowymi, a także prowadzenie działalności wydawniczej.

Do ważnych osiągnięć towarzystwa należą: propagowanie wiedzy o historii filmu na Górnym Śląsku; organizowanie konferencji popularno-naukowych „Z dziejów kina na Górnym Śląsku”, których pokłosiem stał się cykl wydawnictw, czy zorganizowanie premiery najstarszego zachowanego filmu fabularnego o tematyce górnośląskiej „Czarne diamenty” w reżyserii Jerzego Gabryjelskiego z 1939 roku. Towarzystwo współuczestniczyło w utworzeniu w 2000 r. Filmoteki Śląskiej, gdzie obecnie ma swoją siedzibę.

Po czasowym okresie zawieszenia towarzystwo w grudniu 2015 roku wznowiło działalność i kontynuuje działania w zakresie upowszechniania kultury filmowej na terenie całego Śląska. 

bilety: 5 zł

Organizator imprezy: Śląskie Towarzystwo Filmowe
Współorganizator: Instytucja Filmowa Silesia Film
Dofinansowanie: Urząd Miasta Katowice