II Śląska Konferencja o dostępności

 II ŚLĄSKA KONFERENCJA O DOSTĘPNOŚCI. Dobre praktyki, szanse, wyzwania: dostępność informacyjno-komunikacyjna w kulturze

13-14.10.2022 | KINO KOSMOS

 

Instytucja Filmowa Silesia Film oraz Muzeum Śląskie, organizatorzy wydarzenia mają przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycję Śląskiej Konferencji o Dostępności, która odbędzie się w Kinie Kosmos w Katowicach w dniach 13-14 października 2022 r. Konferencja została objęta Honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

II Śląska Konferencja o Dostępności to kolejna edycja specjalnego wydarzenia organizowanego przez Instytucję Filmową Silesia Film adresowanego do pracowników instytucji kultury w województwie śląskim, którego celem jest wymiana dobrych praktyk oraz zwiększenie świadomości na temat dostępności w kulturze, a także integracja środowiska pracowników kulturalnych w regionie. Tegoroczne wydarzenie chcemy poświęcić zagadnieniom dostępności informacyjno-komunikacyjnej w kulturze, a więc sposobom efektywnego przekazywania informacji oraz nawiązywania i utrzymywania relacji z odbiorcami o szczególnych potrzebach. Jak pokazała ubiegłoroczna edycja, jest to jeden z kluczowych obszarów wymagających wypracowania określonych modeli działania. W programie konferencji znalazły się prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty dla pracowników instytucji kultury, a także pokazy filmów stworzonych przez osoby Głuche.

Organizacja Konferencji o Dostępności nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie partnerów z regionu. W tym roku partnerami będą śląskie instytucje kultury, NGO-sy oraz fundacje aktywnie działające na rzecz zwiększenia dostępności, których przedstawiciele wystąpią jako paneliści i eksperci.

zobacz zwiastun wydarzenia

Projekt otrzymał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w programie: Kultura – Interwencje

PROGRAM

13.10.22 | Kino Kosmos

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE I PANELE DYSKUSYJNE

zapisy: https://forms.gle/iibJfu1kWaKvbX5L9

9.00 – 9.30 | Rejestracja uczestników konferencji

9.30 – 9.45 | Uroczyste otwarcie konferencji

 

PANEL I: KOMUNIKACJA W KULTURZE I SZTUCE

9.45 – 10.10 | Projektowanie włączające (inclusive design) na przykładzie projektu „Głusza” | Dagmara Stanosz – Muzeum Śląskie

10.10 – 10.25 | Dostępność a sztuki wizualne | prof. dr hab. Jolanta Jastrząb | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

10.25 – 10.40 | Komunikacja poprzez muzykę | Katarzyna Borkowska | Akademia Muzyczna w Katowicach

10.40 – 11.20 | Kultura Głuchych | Michał Justycki, Rafał Bołdys, Marek Piechocki, Klaudia Wysiadecka | Muzeum Śląskie

11.20 – 11.40 | Komunikacja międzykulturowa w praktyce | Monika Zielińska | Salam Lab

11.40 – 12.00 | PRZERWA KAWOWA

12.00 – 12.40 | DYSKUSJA

Spotkanie z Viktoriią Tofan, ukraińską artystką tworzącą w Polsce, autorką instalacji „Zakłócenia we krwi” prezentowanej w ramach projektu „Głusza” | Rozmowa na temat mniejszości kulturowych, w tym osób Głuchych | prowadzenie Dagmara Stanosz i Michał Justycki | Muzeum Śląskie

PANEL II | DOSTĘPNA KOMUNIKACJA W PRAKTYCE

12.40 – 13.00 | Czym jest Polski Język Migowy? | Katarzyna Szymura

13.00 – 13.20 | Co mówi ustawa? Prawne aspekty dostępności | Agnieszka Zarychta

13.20 – 13.40 | Savoir vivre obsługi osób z niepełnosprawnościami | Krzysztof Wostal | Fundacja Transgresja

13.40 – 14.00 | Oferta kulturalna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem | Zofia Dzierka-Rosińska

14.00 – 14.20 | Tworzenie dostępnych wydarzeń kulturalnych od podstaw | Marta Piwowarska | Fundacja Kultura bez Barier

14.20 – 14.40 | PRZERWA KAWOWA

14.40 – 15.00 | Pies asystujący: komunikacja z psem, aspekty prawne | Fundacja DOGIQ

15.00 – 15.20 | Zamigaj to sam. Jak zorganizować dobre szkolenia z niewielkim budżetem | Anna Dąbrowa

15.20 – 16.20 | DEBATA Jak dotrzeć ofertą kulturalną do OzN? | PODSUMOWANIE KONFERENCJI

16.20 | Zakończenie

Całość paneli i dyskusji tłumaczona będzie na PJM.

 

Zapisy:

14.10.22 | Kino Kosmos

SEANSE FILMOWE I WARSZTATY

zapisy: https://forms.gle/cAXS8U2Ni6879SLv6

9.00 – 15.00 | „Problemy z komunikacją”, reż. Kinga Hołda-Justycka | warsztaty dla pracowników instytucji kultury: Jak budować teksty łatwe do czytania i rozumienia? | Edyta Świątczak-Gurzęda

9.00 – 15.00 | „Blue 52”, reż. Klaudia Wysiadecka i Katarzyna Stefańska | warsztaty dla pracowników instytucji kultury: Tworzenie dostępnych tekstów internetowych | Przemysław Marcinkowski | Fundacja Widzialni

 

14.10.22 | Muzeum Śląskie | BRAK WOLNYCH MIEJSC

OPROWADZANIE I WARSZTATY

10.00 – 15.00 | Oprowadzanie studyjne po wystawie „Głusza” | warsztaty projektowania doświadczeń edukacyjnych inclusive design | Dagmara Stanosz, Michał Justycki, Magdalena Cież, Anna Dąbrowa

 

Na wydarzenia w ramach konferencji obowiązują zapisy.

 

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 7 PAŹDZIERNIKA:

konferencja: https://forms.gle/iibJfu1kWaKvbX5L9

warsztaty: https://forms.gle/cAXS8U2Ni6879SLv6

 

ADRESY:

Kino Kosmos | ul. Sokolska 66, Katowice | 32 258 05 08

Muzeum Śląskie | ul. Dobrowolskiego 1, Katowice | 32 213 08 70