KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa „Silesia Film” z siedzibą w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32)2068861, adres e-mail: info@silesiafilm.com.
  2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: daneosobowe@silesiafilm.com.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji odnośnie działalności Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach w formie newsletter.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa przesyłanie informacji newsletter.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały udostępniane firmie MailerLite w celu realizacji usługi newsletter.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wypisania się z listy newsletter.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.