LEKCJE FILMOWE – czyli jak czytać kino…

Zapraszamy wszystkich kinomanów na nasze otwarte spotkania z historią kina!

Stawiamy filmom pytania. O to, co obecne w kadrze, na ekranie, także, a może przede wszystkim – o to, co obecne poza nim.

Pytamy o konteksty i „podteksty”, o inspiracje, relacje, przyczyny i skutki – decyzji artystycznych, które składają się na historię kina i jego czas teraźniejszy.

Odpowiedzi szukamy wspólnie z uczestnikami Lekcji Filmowych.

 

Spotkania prowadzą:  Anita Skwara, Mariusz Ciszewski

Lekcja 1.

Kino pogańskie, albo pełne życia potwory…
DZIKOŚĆ SERCA  (Wild at Heart) 1990 r., czas 125 min.
reż. David Lynch
w rolach gł. Laura Dern, Nicolas Cage, Willem Dafoe. 

 

 

bilety: 14 zł normalny / 12 zł ulgowy

Nadchodzące wydarzenia w tym cyklu