dyskusje o fotografii

DYSKUSJE O FOTOGRAFII (DoF) to cykl spotkań, w ramach których podejmujemy rozmowy o różnorodnych fotograficznych uwikłaniach i kontekstach, istotnych z perspektywy filozoficznej czy też humanistycznej, ale także artystycznej, jeśli tylko zgodzimy się, że sztuka nie jest oderwana od otaczającej nas rzeczywistości. „Dyskusje o Fotografii w Kosmosie” to wydarzenie, w ramach którego punktem wyjścia do rozmowy są filmy wyświetlane w Kinie Kosmos.

Organizatorem cyklu Silesia Film / Kino KOSMOS, we współpracy z warsztaty-fotograficzne.org. Patronat: gazeta-fotograficzna.org.

Brak nadchodzących wydarzeń dla tego cyklu