2. Przegląd Kina Emirackiego w Polsce

fotos z filmu "Going to Heaven"

PRZEGLĄD KINA EMIRACKIEGO || Emirati Cinema Review
8-9 kwietnia 2017 || April, 8-9, 2017
Centrum Sztuki Filmowej / Kino Kosmos– Katowice

[English version below]

W dniach 8-9 kwietnia Fundacja Nahda, Kino Pod Baranami oraz Kino Kosmos zapraszają na kolejną edycję Przeglądu Kina Emirackiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce. Impreza jest organizowana we współpracy z Image Nation Abu Dhabi, Arab Film Studio oraz emirackimi reżyserami. Gościem przeglądu będzie Gehad Darwish, znawca emirackiego przemysłu filmowego, długoletni współpracownik firmy producenckiej Image Nation Abu Dhabi.

Zjednoczone Emiraty Arabskie kojarzone są przede wszystkim z ropą naftową, boomem inwestycyjnym ostatnich lat, nowoczesnymi drapaczami chmur w Dubaju czy fantastycznymi projektami sztucznych wysp. Warto jednak pamiętać, że ten stosunkowo nieduży kraj Zatoki Perskiej to także ważny ośrodek kultury arabskiej oraz młodej, wschodzącej kinematografii. Jej narodziny datuje się na przełom XX i XXI wieku, a w jej propagowaniu pomaga organizowany od 2004 roku Dubai International Film Festival oraz zainicjowany trzy lata później Abu Dhabi Film Festival.

Przegląd Kina Emirackiego to unikatowy projekt, który pozwala polskim widzom zapoznać się z coraz bogatszym dorobkiem rozwijającej się kinematografii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest to też niepowtarzalna szansa spotkania i rozmowy z ludźmi bezpośrednio zaangażowanymi w proces tworzenia emirackiego kina. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie równie ciekawa co zeszłoroczna i zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagającej widowni.

Podczas 2. Przeglądu Kina Emirackiego w Polsce zostaną zaprezentowane następujące filmy:
Zinzana, dir. Majid al Ansari
Going to heaven, dir. Saeed Salmeen
Anwar Roma (The Lights of Rome), dir. Ali Khaled

ZESTAW FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH:
Omnia dir. Amena Al Nowais

Made of clay dir. Fayssal Bin Sahli

Osha’s Gift, dir. Hind Abdullah

The Choice, dir. Eman Talal Al Sayed

Salma’s Dinner, dir. Nujoom Al Ghanem

Pink Clouds reż..reż. S. Al. Kadi

………………………………………………………….

Nahda Foundation, Kino Pod Baranami and Kino Kosmos present Poland’s second review Emirati films, which will take place on 7-9 April, 2017. Emirati Film Review is organised under the honorary patronage of the Embassy of the United Arab Emirates in Poland.

The event is organised in collaboration with Image Nation Abu Dhabi, Arab Film Studio and Emirati filmmakers. Mr Gehad Darwish, the representative of the Emirati film industry and a long-time associate of the Image Nation Abu Dhabi will be our special guest this year.

The United Arab Emirates are associated mainly with oil, rapid increase of investments in recent years skyscrapers of Dubai and Abu Dhabi or amazing man-made islands. It should be remembered, though, that this relatively small country of the Arabian Gulf – with less than 10 million citizens – is also an important center of Arab culture and young, emerging cinema. Its birth dates back to the beginning of the 21st century and it is supported by the Dubai International Film Festival, organised since 2004, and the Abu Dhabi Film Festival initiated three years later.

Emirati Film Review is a unique project that allows Polish audience to familiarize with the developing cinema art in the UAE. It is also an opportunity to meet and talk to people directly involved in the process of creating movies in UAE. We hope this year’s edition will be as interesting as last year and will satisfy the most demanding audience.

During the 2nd edition of Emirati Cinema Review in Poland, the following films will be presented:

Zinzana, dir. Majid al Ansari
Going to heaven, dir Saeed Salmeen
Anwar Roma (The Lights of Rome), dir. Ali Khaled

SET OF SHORT FILMS:

Omnia dir. Amena Al Nowais

Made of clay dir. Fayssal Bin Sahli

Osha’s Gift, dir. Hind Abdullah

The Choice, dir. Eman Talal Al Sayed

Pink Clouds, dir. S. Al Kadi

Salma’s Dinner, dir. Nujoom Al Ghanem

Brak nadchodzących wydarzeń dla tego cyklu