Kontakt

Kino Kosmos | ul. Sokolska 66 | 40-087 Katowice

  • Kasa Kina Kosmos – rezerwacje biletów

tel. 32 258 05 08,  kasa@kosmos.katowice.pl

Telefony

TEL. 32 258 42 41
TEL. 32 351 12 20
TEL. 32 351 12 22

kasjerki: Karolina Kotula, Justyna Pawlik


  • Kierownik Kina Kosmos

Jakub Pudełko

j.pudelko@kosmos.katowice.pl

tel. wew. 108


  • Dział Programowy

repertuar Kina Kosmos, imprezy filmowe
Bożena Perska – kierowniczka – tel. wew. 118  b.perska@kosmos.katowice.pl

organizacja imprez, informacje dla mediów, media społecznościowe
Patryk Chromik  – tel. wew. 102 p.chromik@kosmos.katowice.pl

edukacja – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, warsztaty dla nauczycieli, dystrybucja filmów („Młyn i krzyż”, „Jurek”)
Mariusz Ciszewski – tel. wew. 203 m.ciszewski@kosmos.katowice.pl

edukacja – przedszkola, szkoły podstawowe
Agata Hofelmajer-Roś – tel. wew. 124   a.hofelmajer-ros@kosmos.katowice.pl


Anna Michnowska  a.michnowska@kosmos.katowice.pl – tel. wew. 105
starszy specjalista ds.licencji filmowych


  • Filmoteka Śląska

Andrzej Tuziak – kierownik  a.tuziak@kosmos.katowice.pl – tel. wew. 201

Agata Tecl-Szubert  a.tecl-szubert@filmotekaslaska.pl – tel. wew. 104

Małgorzata Łuczak m.luczak@filmotekaslaska.pl – tel. wew. 126

udostępnianie kopii filmowych 35 mm
Marcin Święs m.swies@filmotekaslaska.pl – tel. wew. 506

konserwatorzy kopii filmowych
Zyta Poprawska, Paweł Kieca – tel. wew. 506


  • Zespół Administracyjno – Techniczny

logistyka kopii filmowych
Ireneusz Kurpiel tel. wew. 120 – i.kurpiel@kosmos.katowice.pl

przegrywanie kaset VHS, specjalista ds. systemów informatycznych i telewizyjnych
Piotr Rajman – tel. wew. 205 – p.rajman@kosmos.katowice.pl

kinooperatorzy
Marek Skrzelowski, Maciek Pirga – tel. wew. 212