Kontakt

Kontakt

Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej | ul. Sokolska 66 | 40-087 Katowice

Kasa Kina Kosmos – rezerwacje biletów

TEL. 32 258 05 08

kasa@kosmos.katowice.pl

Telefony 

TEL. 32 258 42 41
TEL. 32 351 12 20
TEL. 32 351 12 22


Fax bezpośredni

32 351 12 23

lub dowolny powyższy telefon i nr wew. 131; 208


Kierownik Kina Kosmos Centrum Sztuki Filmowej

Andrzej Tuziak
a.tuziak@kosmos.katowice.pl – tel. wew. 201


Dział Programowy

repertuar Kina Kosmos, imprezy filmowe

Bożena Perska
Kierownik – tel. wew. 118  b.perska@kosmos.katowice.pl

informacje dla mediów, organizacja imprez filmowych

Agnieszka Skrzelowska – tel. wew. 108  a.skrzelowska@kosmos.katowice.pl

organizacja imprez filmowych, media społecznościowe

Patryk Chromik  tel. wew. 102 p.chromik@kosmos.katowice.pl

Edukacja – gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, warsztaty dla nauczycieli
dystrybucja filmów („Młyn i krzyż”, „Jurek”)

Mariusz Ciszewski – tel. wew. 203 m.ciszewski@kosmos.katowice.pl


Filmoteka Śląska

Anna Michnowska
Kierownik Filmoteki Śląskiej
a.michnowska@filmotekaslaska.pl – tel. wew. 105

Agata Tecl-Szubert
a.tecl-szubert@filmotekaslaska.pl – tel. wew. 104

Agata Hofelmajer-Roś
a.hofelmajer-ros@filmotekaslaska.pl  – tel. wew. 124, 111

 

Mediateka – udostępnianie książek, czasopism, filmów DVD
Małgorzata Łuczak
m.luczak@filmotekaslaska.pl – tel. wew. 126

Udostępnianie kopii filmowych 35 mm

Marcin Święs
m.swies@filmotekaslaska.pl – tel. wew. 506

Konserwatorzy kopii filmowych – tel. wew. 506

Paweł Kieca
Zyta Poprawska

 


Zespół Administracyjno – Techniczny


logistyka kopii filmowych
Ireneusz Kurpiel
– tel. wew. 120
i.kurpiel@kosmos.katowice.pl

przegrywanie kaset VHS

specjalista ds. systemów informatycznych i telewizyjnych
Piotr Rajman – tel. wew. 205

p.rajman@kosmos.katowice.pl


kinooperatorzy – tel. wew. 212
Marek Skrzelowski, Maciek Pirga