Filmowe Psycho-Tropy

FILMOWE PSYCHO-TROPY

czyli PSYCHOLOGICZNE TROPY W FILMACH

to nowy cykl edukacyjny skierowany do wszystkich, którzy interesują się tajnikami ludzkiej psychiki. Główną osią tematyczną zajęć są zachowania ludzkie, takie jak: przemoc, gniew, złość. Wszystkie filmy poruszają problematykę narodzin tych zjawisk.

Każdy film poprzedzony jest prelekcją dotycząca wybranego filmu oraz wykładem psychologa.

Cykl organizowany jest wspólnie z Uniwersytetem  SWPS.

ŚRODY | GODZ. 18:00 | 1 lub 2 RAZY W M-CU

bilety: 14 zł zwykły / 12 zł ulgowy
*** pokaz filmu „Kler” | 10 października 2018, godz. 18:00 | cena: 18 zł/ 15 zł ***

Nadchodzące wydarzenia w tym cyklu