Wydłużamy ważność voucherów, biletów otwartych i kart Kaśka

Uprzejmie informujemy, że w związku z zamknięciem naszych kin, przedłużamy automatycznie termin ważności voucherów, biletów otwartych i kart Kaśka o łączną liczbę miesięcy, w których kina nie były dostępne dla widzów, w zaokrągleniu do pełnego miesiąca – czyli o 4 miesiące.