Wydłużamy ważność voucherów

Informujemy, że w związku z zamknięciem naszych kin, przedłużamy termin ważności Voucherów o łączną liczbę miesięcy, w których kina nie będą dostępne dla widzów, w zaokrągleniu do pełnego miesiąca.

Tzn. jeśli kina będą zamknięte np. od 10 marca do 1 czerwca, to ważność każdego vouchera, biletu otwartego oraz Karty Kaśka automatycznie jest przedłużana o 3 miesiące.