sala
Solaris
sala
Nostromo

ROK Z KAZIMIERZEM KUTZEM: 91. rocznica urodzin K.Kutza | spotkanie z rodziną reżysera | pokaz dokumentu „I blisko i daleko”

I blisko i daleko

Kraj, rok:
Polska, 2018
Reżyseria:
Wojciech Sarnowicz
Scenariusz:
Wojciech Sarnowicz
Producent:
Telewizja Polska (Katowice)
Czas trwania:
53 min.
Wydarzenie archiwalne
Opis
16 lutego to dzień w którym obchodzimy 91. rocznicę urodzin Kazimierza Kutza.

To zwieńczenie ubiegłorocznego filmowego cyklu ROK Z KAZIMIERZEM KUTZEM.

Film „I blisko i daleko” to trzecie spotkanie Wojciecha Sarnowicza z postacią wielkiego reżysera, stanowiące swoiste podsumowanie. To ostatnia nagrana rozmowa z Panem Kazimierzem.

Opowieść o twórczości ale i o filozofii życia.

Pokaz tego niezwykłego filmu łączymy ze spotkaniem z ludźmi dla Kazimierza Kutza najważniejszymi - jego rodziną.

Zapraszamy przed projekcją na spotkanie z Panią Iwoną Świętochowską-Kutz oraz synem - Tymoteuszem Kutzem.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Teatru Śląskiego - Robert Talarczyk.
I BLISKO I DALEKO
reż. Wojciech Sarnowicz
Polska 2018, 53 min

Film ukazuje Kazimierza Kutza na przestrzeni prawie pół wieku. Wojciech Sarnowicz, autor tego projektu, zrealizował dwa filmy poświęcone bohaterowi. Pierwszy w 1971 r. nosił tytuł "Kazimierz Kutz" i był poświęcony pracy na planie "Perły w koronie", drugi zrealizowany w 1994 r. , "Fakty i mit" związany był z powstawaniem filmu o tragedii górników z kopalni Wujek w stanie wojennym. Oba te filmy pokazywały nie tylko pracę reżysera filmowego, ale dzięki rozmowom z nim pozwalały śledzić nie tylko sam proces twórczy, ale także stosunek Kazimierza Kutza do historii Śląska, jego skomplikowanych problemów, a przede wszystkim poznać motywację zachowania tutejszych ludzi w zderzeniu z historią. Reżyser z jednej strony uświadamia Ślązakom kim są, z drugiej odbiorcom spoza Śląska ułatwia zrozumienie ich postaw. I chociaż filmy o których mowa wtopione są w tutejszy pejzaż, i mówią faktach tu zaistniałych, to niosą z sobą uniwersalne przesłanie. Owo przesłanie dotyczy obrony ludzkiej godności, prawa do związków z tradycją, ale także ukazuje proces wchodzenia w nowoczesność. Wszystkie te cechy tutejszej ludności wynikały z jej historycznego doświadczenia, które owocowało odmiennością zarówno od Polski, jak i krajów pod których rządami Ślązacy byli przez ponad sześć wieków.
Fotosy