Quiz wiedzy o Korfantym

QUIZ WIEDZY O WOJCIECHU KORFANTYM

W środę, 20 kwietnia 2022, w Kinoteatrze Rialto odbył się organizowany przez IF Silesia Film QUIZ wiedzy o Wojciechu Korfantym dla uczniów klas VIII szkół podstawowych województwa śląskiego.

Współorganizatorami wydarzenia były katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Katowic, Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach upamiętnienia 100. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Polski i miało na celu przybliżenie młodym mieszkańcom naszego regionu jednej z najważniejszych postaci w historii naszego kraju, a w szczególności Górnego Śląska: wielkiego polityka, wizjonera, patriotę, Ślązaka, człowieka nowoczesności – Wojciecha Korfantego.

Do udziału w QUIZIE zgłosiły się 24 szkoły z całego województwa. I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach, II  miejsce – Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach i 3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach.

…………………………………………………………………

Więcej informacji: m.ciszewski@silesiafilm.com

FILMY DO POBRANIA: