Edukacja w kinie Kosmos

AKADEMIA FILMOWA W KOSMOSIE

Rok szkolny 2018/2019    ZOBACZ NASZ FOLDER

Obejrzenie (…) filmu na dużym ekranie wnosi coś jeszcze, aniżeli jego odbiór w formacie telewizyjnym. Duży ekran powoduje jednak, że jesteśmy bardziej w środku całej tej opowieści.   Andrzej Barański

Zapraszamy w nowym roku szkolnym do Kosmosu na Akademię Filmową!

W czasie zajęć  w Filmowej Akademii w Kosmosie przygotowanych przez nauczycieli i edukatorów filmowych dla grup zorganizowanych będziemy posługiwać się filmami i ich fragmentami, by opowiedzieć o świecie i ludziach, którzy go zamieszkują.

Tematy zajęć zostały opracowane w oparciu o zagadnienia znajdujące się w obowiązującej podstawie programowej dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Odwołując się do wiedzy ogólnej i osobistego doświadczenia uczestników postaramy się wytłumaczyć skomplikowane zjawiska przyrody i reguły panujące w relacjach międzyludzkich.

Naszymi przewodnikami będą filmowi bohaterowie i profesjonalni edukatorzy prowadzący zajęcia.

Repertuar powstał w oparciu o najnowsze produkcje polskiej i zagranicznej kinematografii nagradzane na festiwalach filmowych dla młodego widza.

 

EDUKACJA FILMOWA
(120 min) pokaz filmu pełnometrażowego + prelekcja

Każde spotkanie będzie składało się z projekcji filmu i prelekcji przed lub dyskusji po filmie. Uczestnicy otrzymają przed pokazem karty pracy do własnego uzupełniania, a nauczyciele przykładowe scenariusze lekcji w oparciu o dany film.

Tematy spotkań do wyboru:

PRZEDSZKOLA (od 6 lat)
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I-III (7-9 lat)
KLASY VII-VIII (13-14 lat)

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA (16-18 lat)


EDUKACJA MEDIALNA i CYFROWA
(60-120 min) warsztat, wykład popularyzacyjny + projekcja filmu

SZKOŁA PODSTAWOWA VII-VIII, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Spotkania będą miały charakter wykładów lub warsztatów prowadzonych w ramach godzin lekcyjnych przez specjalistów z szeroko pojętej dziedziny nowych mediów. Na zakończenie odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego lub fabularnego ilustrującego omawiane zagadnienia.

 


KONTAKT:
Wszelkich dodatkowych informacji na temat działań edukacyjnych udziela:

Agata Hofelmajer-Roś T: 32 351 12 20 wew. 124 | K: 502 237 674
a.hofelmajer-ros@kosmos.katowice.pl

POBIERZ NASZ FOLDER | 1,28 MB